01 dec 2022 17:17

Agenda van de ministerraad van 2 december 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Raamovereenkomst voor drukwerk bij de federale overheid
 • Ambtenarenzaken: overheidsopdracht voor de levering van IT-materiaal
 • Toelage voor de personeelsleden van de gevangenissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Vaststelling van het legercontingent voor 2023
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Vervanging van een lid van de Nationale Klimaatcommissie
 • Opheffing van het klimaatresponsabiliseringssmechanisme
 • Hervorming van de btw-ketting
 • Wijzigingen aan het beheerscontract tussen de staat en skeyes
 • Instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende het mechanisme voor de screening van buitenlandse, directe investeringen – Tweede lezing
 • Invoering van een overlegprocedure voor bekwame helpers
 • Regularisatie van de bekwame helpers
 • Verhoging subsidies voor de koepels van de patiëntenorganisaties
 • Vaststelling van de honoraria voor de bereiding, levering en toediening van COVID-19-vaccins
 • Financiële hulp voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen
 • Operationeel programma voor voedselhulp in het kader van ESF+
 • Tussenkomst van Finexpo in vier aanvragen voor exportkrediet
 • Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2022
 • B-FAST: noodhulp aan Oekraïne
 • Varia