01 feb 2018 18:11

Agenda van de ministerraad van 2 februari 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be

 • Aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Regie der gebouwen: herhuisvesting vredegerecht Menen
 • Wijzigingen inzake het statuut van de militairen van het reservekader
 • Revaluatie van de ontvangen offertes in het kader van de overheidsopdracht voor de aanmaak van rijbewijzen
 • Herorganisatie van de Deposito- en Consignatiekas
 • Afschaffing van de voorwaarde van het maximumbedrag voor de vereenvoudigde belastingaangifte
 • Goedkeuring van overeenkomsten tussen zorgverstrekkers en verzekeringsorganismen
 • Investeringsplannen 2018-2020 en strategische investeringsplannen 2018-2031 van de NMBS en Infrabel
 • Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie
 • Defense Capacity Building in Georgië: verderzetting van de activiteiten in 2018
 • Campagne Maritime Capacity Building 2018 (MCB18) van het schip Godetia
 • Varia