02 jul 2021 09:19

Agenda van de ministerraad van 2 juli 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Dossiers over de Regie der Gebouwen
 • Omzetting van de Europese cyberbeveiligingsverordening
 • COVID-19: verlenging van de wervingsmachtiging voor het extra personeel bij de POD Maatschappelijke Integratie
 • Overheidsopdracht voor Defensie en de Federale Politie
 • Lokale politie: toekenning van de subsidies ter ondersteuning van de NAVAP voor 2021
 • Update van diverse bepalingen inzake de invordering van belastingen
 • Diverse wijzigingen aan de wet betreffende het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten
 • Diverse bepalingen inzake sociale zaken
 • COVID-19: plafonds van de vergoeding voor vrijwilligers
 • COVID-19: verlaging van de activiteitsdrempels inzake vergoedingen of tegemoetkomingen voor bepaalde zorgverleners voor het jaar 2020
 • Bundeling en aanpassing van sommige bepalingen betreffende de postdiensten
 • In aanmerking nemen van het verlof voor mantelzorg in het kader van het pensioen bij de overheid
 • Overheidsopdracht voor de winteropvang van daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Economisch Recht betreffende garantie en digitale inhoud 
 • Bepaling van het verplicht medisch getuigschrift voor een verblijfsaanvraag
 • Vernieuwd kader voor evaluatie personeelsleden federale diensten
 • Varia