20 jan 2017 09:58

Agenda van de ministerraad van 20 januari 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
 • Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor de levering van energie aan het koninklijk domein in Laken
 • Omzendbrief over het mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid en de blokkering van kredieten voor 2017
 • Wijzigingen aan boek I van het Strafwetboek
 • Inwerkingtreding van de verlenging van de wachttijd voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
 • Regularisatie van studieperioden voor de berekening van het pensioen voor ambtenaren en werknemers - Tweede lezing
 • Regularisatie van studieperioden voor de berekening van het pensioen voor zelfstandigen
 • Erkenning van twee instellingen voor de belastingvrijstelling van prijzen toegekend aan geleerden of kunstenaars
 • Bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden
 • Belgische bijdragen aan VN-operaties in 2017
 • Belgische deelname aan de trainingsopdracht van Malinese strijdkrachten in 2017
 • Defensie: Voortzetting van de vormingsopdracht in Tunesië in 2017
 • Varia