20 jan 2023 09:22

Agenda van de ministerraad van 20 januari 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Wijzigingen inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten
 • Ambtenarenzaken: federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Benoeming van leden van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
 • Wijzigingen inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking - Tweede lezing
 • Bescherming van de consument bij insolventie van reisorganisatoren
 • Vogelgriepvirus: bijkomende middelen uit crisisreserve FAVV
 • Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor 2023
 • Volksgezondheid: overeenkomsten met de verzekeringsinstellingen
 • Wijzigingen wetgeving FAGG
 • BIPT: toelating private lokale breedbandradionetwerken
 • Diverse bepalingen inzake energie
 • Verzekering van de balanceringscapaciteit
 • Financiering van de nucleaire passiva
 • Belgisch voorzitterschap van de EU: overdracht van kredieten naar de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Wijziging postwet: verbetering werkomstandigheden pakjesbezorgers met het oog op het bevorderen van het level playing field
 • Varia