20 mrt 2014 09:55

Agenda van de ministerraad van 20 maart 2014

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Overheidsopdrachten voor Landsverdediging
 • Mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige
 • Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor de Nationale Rekeningen
 • Benoeming van de leden van het raadgevend comité voor bio-ethiek
 • Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
 • Aanwerving van contractueel personeel voor de Belgische Mededingingsautoriteit
 • Bestuursovereenkomsten voor de federale en programmatorische overheidsdiensten - tweede lezing
 • Regie der Gebouwen: Koninklijke Muntschouwburg en FOD Financiën in Bergen
 • Actieplan 2014 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 • Uitwerking van het beveiligingsplan voor kritieke infrastructuren
 • Conventie over het huispersoneel
 • Maatregelen in het eenheidsstatuut op het vlak van de ontslagcompensatievergoeding
 • Vrijwilligerswerk van buitenlandse onderdanen met een wettelijke verblijfsvergunning
 • Financiering van de ontslaguitkering voor arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd
 • Nieuwe bevoegdheid voor beheerscomité van de Fondsen Sociale Maribel
 • Afronding van betaling in eurocent - tweede lezing
 • Belastingvrijstelling van prijzen en toelagen voor geleerden en kunstenaars
 • Zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
 • Defensie neemt deel aan het tweede mandaat van de trainingsmissie van de EU in Mali
 • Defensie neemt deel aan een coaching bij de vorming van complementen voor de Unités de Réaction rapide in DRC
 • Uitvoering van het Pact voor Competitiviteit, Werkgelegenheid en Relance - tweede lezing