20 apr 2023 16:30

Agenda van de ministerraad van 21 april 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Overheidsopdracht voor de FOD Financiën
 • Ambtenarenzaken: federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken
 • Uitbreiding Interministeriële Conferentie Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie
 • Taalgebruik van het screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen
 • Aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek
 • Infrabel: afsluiting lening bij de Europese Investeringsbank
 • Verbetering van de werkomstandigheden van pakjesbezorgers - Tweede lezing
 • Diverse financiële bepalingen
 • Garantiefonds voor financiële diensten
 • Wijziging van diverse wetten ter verbetering van het departement Justitie
 • Vergoedingen voor de advocaten belast met de tweedelijnsbijstand
 • Opsomming van uitgewisselde informatie tussen het FANC en het FAGG
 • Ontwerpplan geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)
 • Uitbouw van de eBox - Tweede lezing
 • Varia