21 dec 2012 09:30

Agenda van de ministerraad van 21 december 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad kunt u de nieuwsberichten raadplegen op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten - tweede lezing
 • Versterking van de zichtbaarheid van de federale diensten
 • Nota over de Belgische cyberstrategie
 • Omzendbrief over de personeelsplannen van de overheidsdiensten
 • Moderniseringsplan voor de FOD Financiën Coperfin 2012 - Fase B en C
 • Dossiers van de Regie der Gebouwen
 • Benoeming van de regeringscommissaris bij Fedesco
 • Overbruggingsbudget voor de ICT van de Kansspelcommissie
 • Gelijkgestelde perioden voor pensioenen van loontrekkenden
 • Vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage van de gewesten en de gemeenschappen voor 2012
 • Toelage voor veiligheids- en samenlevingscontract in gemeenten
 • Toekenning van federale toelagen 2012 aan de lokale politie
 • Voortzetting van de subsidie aan drie OCMW's voor trajectbegeleiding van geregulariseerde asielaanvragers
 • Diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen
 • Opheffing van het remgeld voor baarmoederhalsuitstrijkje en verstrekkingen kinderpsychiatrie
 • Financiering 2012 van het Fonds voor Arbeidsongevallen
 • Vergoeding van runderen afgeslacht door de gezondheidspolitie
 • Verhoging van het minimumpensioen van zelfstandigen
 • Internationale verplichtingen voor het lanceren van ruimtetuigen - tweede lezing
 • Wet over de continuïteit van ondernemingen
 • Verbetering van de invordering van vermogensstraffen
 • Herziening van het gerechtelijk wetboek over de arbitrage
 • Internationaal verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme 
 • Overeenkomst tussen België en Korea voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting
 • Instemming met het protocol tussen belgië en Ijsland voor het voorkomen van dubbele belasting en het vermijden van het ontgaan van dubbele belasting
 • Instemming met het akkoord tussen België en de Bahama's voor de uitwisseling van belastingsinlichtingen
 • Instemming met het akkoord tussen België en sainte-Lucie voor de uitwisseling van belastingsinlichtingen
 • Akkoord tussen België en Saint-Vincent-et-les-Grenadines voor de uitwisseling van belastingsinlichtingen
 • Akkoord tussen België en Belize voor de uitwisseling van belastingsinlichtingen
 • Instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Irak
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en de VS inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de strijdkrachten van de VS
 • Coachingopdracht voor de vorming van de onderrichters in het Burundese leger