20 mei 2021 19:06

Agenda van de ministerraad van 21 mei 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie
 • Samenstelling van de raden van bestuur van de federale culturele instellingen
 • Benoeming van de gedelegeerd bestuurder en van de raad van bestuur van Infrabel
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Interne werving bij Defensie
 • Afvaardiging van de federale regering in de Interministeriële Conferentie Migratie en Integratie
 • Tweede lezing wetsontwerp steunmaatregelen ten gevolge van COVID-19-pandemie
 • Centralisatie van de overheidsparticipaties in de FPIM
 • Organisatie van een register van kredieten aan ondernemingen
 • Berekening van de ouderdomspensioenen van de douaneambtenaren die zijn opgenomen in het personeel van de gemotoriseerde brigades
 • Wijzigingen wat betreft het vervoer van gevaarlijke goederen
 • Wijzigingen wat betreft de wilsverklaring inzake euthanasie
 • Arbeidsongevallenregeling voor 'kleine statuten'
 • Actieplan over de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen
 • Wijziging in diverse wetten ter verbetering van het departement Justitie
 • Extra bijdrage van België voor de bouw van de Extremely Large Telescope
 • Tussenkomst van Finexpo in twee uitvoerkredietaanvragen
 • Wijzigingen aan het statuut van het Internationaal Atoomenergieagentschap
 • Instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over cultureel erfgoed
 • Instemming met twee internationale akten met de VS inzake preclearance in het luchtvervoer
 • Vergroening bedrijfswagens
 • Omzetting richtlijn versterking mededingingsautoriteit
 • Varia