21 okt 2021 11:36

Agenda van de ministerraad van 21 oktober 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • FOD Mobiliteit: vergoeding internationale opdracht
 • Verlenging van het mandaat van de voorzitster van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
 • Opheffing van diverse artikelen van het organiek reglement van het Hoog Comité van Toezicht
 • Federale politie: overheidsopdracht voor het schoonmaken van de gebouwen
 • Overheidsopdracht voor Defensie: installatie van satellietsystemen op tactische voertuigen
 • Wijzigingen betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader
 • Invoeging in het Wetboek van economisch recht van bepalingen betreffende intellectuele eigendom
 • Digitalisering van de ecocheques
 • Modaliteiten van het rouwverlof voor zelfstandigen
 • Vaststelling van de lijst van de begunstigden van immuniteiten en persoonlijke voorrechten bij de SHAPE
 • Opvangcapaciteit asiel
 • Mobiele netwerken en elektronische communicatie: voortgang 5G-veiling (inclusief vierde speler) 
 • Varia