21 sep 2012 13:33

Agenda van de ministerraad van 21 september 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.

 • Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid
 • Selor selecteert contractuelen voor overheidsdiensten
 • Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gewijzigd
 • Overheidsopdracht voor de FOD Justitie
 • Aanwerving van gerechtelijke stagiairs in 2013
 • Wetboek van economisch recht
 • Nieuw natuurgebied op zee - tweede lezing 
 • Opleiding voor wegvervoerders gevaarlijke goederen
 • Bedrag van de administratiekosten van het RIZIV voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg 2012 vastgelegd
 • Harmonisering van de loonschalen en verhoging van de lonen in sommige gezondheidsinrichtingen
 • Loopbaanonderbreking bij de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
 • Begrippenkader gelijkgestelde periodes wettelijke werknemerspensioenen aangepast - tweede lezing
 • Defensie vormt Oegandes detachement voor missie AMISOM