22 dec 2017 09:58

Agenda van de ministerraad van 22 december 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek
 • Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica
 • Toekenning van een toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten
 • Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Wijzigingen inzake verkiezingen
 • Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken
 • Verdeling 2017, 2018 en 2019 van de dotatie om bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Overheidsopdrachten voor defensie
 • Hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
 • Herziening van de regelgeving over de proefbank voor vuurwapens
 • Bevoegdheidsdelegatie van directeurs van werkloosheidsbureaus
 • Bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt
 • Verplichte ziekteverzekering bij geïnterneerden
 • Diverse bepalingen inzake burgerlijk recht - Tweede lezing
 • Belgische inzet in het kader van de strijd tegen DAESH in 2018
 • Deelname van Belgische militairen aan de 'enhanced Forward Presence' van de NAVO in Litouwen
 • B-FAST: ontplooiing van een waterzuiveringsinstallatie in Dominica
 • Varia