21 jan 2010 14:47

Agenda van de ministerraad van 22 januari 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

  • Regie der gebouwen: huur van gebouwen voor de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Mobiliteit en Vervoer
  • Leden en verdeling van mandaten bij de Nationale Arbeidsraad
  • e-HR-project bij federale overheid: module 2 tijdsbeheer
  • Loopbaan van het rijkspersoneel: mogelijkheid tot aanwerving op basis van competenties verworven buiten diploma - tweede lezing
  • Vermindering van sociale bijdragen voor de werkgevers uit de non-profitsector (sociale Maribel)
  • Tewerkstelling: rechten op het vlak van beroepsziekten naar aanleiding van arbeidsduurvermindering in tijden van crisis
  • Wijziging van het tijdskrediet
  • Inzet van twee Belgische militairen in operatie active endeavour
  • Erkenning als onderneming in moeilijkheden van ondernemingen met minder dan tien werknemers

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.