22 jan 2021 09:08

Agenda van de ministerraad van 22 januari 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Vredegerecht Izegem: verlenging huurovereenkomst
 • Gender mainstreaming: uitvoering op federaal niveau
 • Taskforce Kwetsbare groepen: tijdelijke maatregelen
 • Europese fondsen Asiel en Migratie (2021-2027)
 • FOD Volksgezondheid: verlenging Elsevier-licenties
 • Overheidsopdracht voor het uitvoeren van veldstudies in de 'Prinses Elisabeth Zone'
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Werking van het College en het Ministerieel Comité voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude
 • Reglementaire basis voor de arbeidstijd voor het operationeel personeel van de Civiele Bescherming
 • Benoeming vertegenwoordigers van de regering bij Fluxys Belgium, Fluxys LNG en Elia
 • Betalingstermijnen voor RSZ-bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2021
 • Beroepsrisico’s: het in aanmerking nemen van het mobiliteitsbudget als dagloon
 • Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de vaststelling van een beroepsreglementering
 • Mobiele netwerken en elektronische communicatie
 • Reglement van de Nationale Bank van België over de prudentiële vereisten inzake vastgoedrisico’s
 • Instemming met het Europese besluit over het stelsel van eigen middelen van de EU
 • Overheidsopdracht aankoop nasal swabs
 • Capaciteitsvergoedingsmechanisme (elektriciteitsmarkt): amendementen
 • Varia