22 nov 2013 10:25

Agenda van de ministerraad van 22 november 2013

De ministerraad kan de agenda wijzgen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.premier.be en www.belgium.be.

 • Uitvoering van de wet overheidsopdrachten 
 • Oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
 • Regie der Gebouwen: Rijksadministratief Centrum Brussel
 • Overheidsopdracht voor de geïntegreerde politie
 • Regeling van de private en de bijzondere veiligheid - tweede lezing
 • Federale dotaties voor de lokale politie 2013
 • Gemeenschappelijke aankopen van de geïntegreerde politie uit het verkeersveiligheidsfonds
 • Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal bij de RSVZ
 • Wijziging van het gerechtelijk wetboek inzake de procedure voor het Hof van Cassatie
 • Pensioenen: gelijkstelling van bepaalde mandaten bij het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen met een vaste benoeming
 • Verlenging van de maintenance van de infrastructuur van de hypotheekbewaringen
 • Huur van een loods voor de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk
 • Bescherming van cultureel erfgoed onder water
 • Wijziging van de toekenning van vergunningen voor grondsatellietstations - tweede lezing
 • Universele dienstverlening van elektronische communicatiesector aangepast
 • Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de strijd tegen de economische fraude
 • Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake energie
 • Financiering van maatregelen voor de productie van elektriciteit
 • Bestek voor een offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe elektriciteitsinstallaties
 • Honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteiten
 • Voorschot van de farmaceutische bedrijven voor de terugbetaling van de overschrijding van de geneesmiddelenbegroting 2013
 • Overdracht van de bevoegdheden gezinsbijslag aan de gemeenschappen en de GGC
 • Financiering van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers
 • Arbeidstijd van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones
 • Indexering van het minimumloon nodig voor voor de toekenning van een voorlopige verblijfsvergunning
 • Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor KMO-werkgevers
 • Verlenging wet biobrandstoffen
 • Voorontwerp van programmawet - tweede lezing
 • Financiering van de operatie van B-FAST Haiyan Tyfoon Filipijnen