21 sep 2023 18:56

Agenda van de ministerraad van 22 september 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Overheidsopdracht platform personeelsplanning binnen de federale overheid
 • Overheidsopdracht inzake de digitale transformatie van Justitie
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Actieplan voor de certificering van de geconsolideerde jaarrekening van de federale staat
 • Wijzigingen inzake de organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën
 • Bijkomende middelen voor de Universiteit van Luik in het kader van residustudies
 • Herziening van de wetgeving met betrekking tot de levensmiddelenhygiëne
 • Werking en samenstelling van het strategisch comité en het nationaal orgaan voor de hulpverleningszones
 • Wijziging van de samenstelling van bepaalde kieskantons in West-Vlaanderen
 • Verhoging van het vrijgestelde bedrag van de PWA-cheques
 • Vaststelling van honoraria voor de bereiding, levering en toediening van COVID-vaccins
 • Kandidaat Belgisch lid van de Europese Rekenkamer
 • Einstein Telescope – intentieverklaring gezamenlijk bod op drielandenkruispunt (België, Nederland en Duitsland)
 • Ondersteuning en begeleiding voor personen buiten de asielopvang met het oog op verhoogde uitstroom
 • Varia