23 apr 2021 09:02

Agenda van de ministerraad van 23 april 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de elektronische ministerraad.

 • BTW-verlaging Horeca
 • Regie der Gebouwen: loods voor de Douane in Gent
 • Ambtenarenzaken: federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Omzendbrief opmaak initiële begroting 2022
 • Samenwerkingsakkoord voor de ontwikkeling van een systeem voor de digitale telling van papieren stembiljetten
 • Verdeling van extra kredieten voor een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid
 • Uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid
 • COVID-19: afwijking van de toepassing van het statuut ‘chronische aandoening’
 • Toekenning van een deel van de loonmatigingsbijdrage aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds
 • Bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten betreffende aardgas en energie
 • Vaststelling repartitiebijdrage voor de ontmanteling van kerncentrales en het beheer van splijtstoffen
 • Eerste deel van het programma 2021 van leningen van staat tot staat
 • Deelname aan de zevende algemene kapitaalverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank
 • Varia