22 dec 2011 16:04

Agenda van de ministerraad van 23 december 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen.

De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Berekening van het aansprakelijkheidsbedrag van de exploitanten en
  vervoerders van nucleaire stoffen en het Studiecentrum voor Kernenergie als exploitant van een kerninstallatie - tweede lezing
 • Veiligheid en preventie: uitvoering van het lokaal beleid voor veiligheid en preventie van de criminaliteit in 2011
 • Verlenging strategische veiligheids- en preventieplannen en bijkomende gemeenschapswachten
 • Europese toppen 2011
 • Volksgezondheid: diverse bepalingen inzake gezondheid
 • Vastlegging van het globaal budget voor de financiering van de
  werkingskosten van ziekenhuizen
 • Sociale zekerheid
  • indexering van het remgeld voor magistrale bereidingen
  • indexering van het remgeld voor terugbetaalbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen
  • indexering van de hogelooncomponent voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen
 • Migratie- en asielbeleid: 
  • verlenging van de noodopvang
  • verlenging van het contract van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen 
 • FAVV: verlenging en aanpassing van het contract voor de antigenenbank voor mond- en klauwzeer
 • Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
 • Overeenkomst tussen de Belgische staat en Belairbus
 • Preventieve diplomatie: financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
 • Federale toelage om aanwervingen bij de lokale politie aan te moedigen
 • Atractiviteitsplan voor het beroep van verpleegkundige
 • Ambassade in Congo
  Aankoop van een terrein voor de kanselarij van de ambassade in Kinshasa
 • Bijdrage van de federale overheid aan Music for life 2011
 • Asiel- en Migratiebeleid
  Verlenging van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen
 • Grote steden: verlenging van de contracten 'duurzame stad'
 • Afbakening van de hulpverleningzones 

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be