22 mrt 2012 19:47

Agenda van de ministerraad van 23 maart 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Na de ministerraad kunt u de persberichten raadplegen op www.presscenter.org en www.premier.be.

 • budgettaire discipline: aanvraag van vastleggingskredieten
 • organisatiestructuur voor de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog vastgelegd
 • FOD Financiën: classificatie van functies van niveau A
 • benoeming van een lid van het Observatorium voor Chronische ziekten
 • benoeming van een lid van de wetenschappelijke afdeling van het FAVV
 • diverse bepalingen over het militair statuut
 • nieuwe verblijfskaarten en registratie van biometrische gegevens
 • lijst van landen van oorsprong die als veilig worden beschouwd op het vlak van de toegang, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen
 • preventieve controlemaatregelen voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die onwettig in België verblijvenr
 • verlenging van het ouderschapsverlof
 • wijziging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Wijziging van de betaling van de bijkomende werkgeversbijdrage voor de financiering van het betaald educatief verlof
 • kwaliteits- en veiligheidsnormen van transplantatieorganen - tweede lezing
 • werkgeversbijdragen voor het statuut van zelfstandigen
 • vierdagenweek en halftijdse arbeid in de openbare sector
 • instemming met de overeenkomst tussen België en de FYROM inzake betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel