22 okt 2009 13:45

Agenda van de ministerraad van 23 oktober 2009

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

  • Regie der Gebouwen: centralisatie van douaneambtenaren in de haven van Gent
  • Wijziging van reglementaire bepalingen van bijzondere loopbanen bij de FOD Financiën en de Pensioendienst van de overheidssector - tweede lezing
  • Nieuwe loopbanen voor het personeel van penitentiaire inrichtingen bij de FOD Justitie
  • Overheidsopdracht voor het onderhoud van de informaticaservers HP bij de FOD Sociale Zekerheid
  • Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: vertegenwoordiging van de non-profitsector in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
  • Overheidsopdracht voor het beheer van het register voor de identificatie van honden en voor de aflevering van Europese paspoorten voor honden, katten en fretten
  • Wetsontwerp op de medische risico's en fouten goedgekeurd - tweede lezing
  • Moratorium op apotheken verlengd
  • Maatregelen tegen de A/H1N1-griepepidemie
  • Terugbetaling aan de werkgever en bijdragetarief voor financiering van het betaald educatief verlof aangepast

Na de ministerraad kunt u de persberichten raadplegen op www.premier.be en www.presscenter.org.