22 okt 2015 18:44

Agenda van de ministerraad van 23 oktober 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Uitvoeringsmodaliteiten voor intrekking, ongeldigverklaring en weigering van afgifte identiteitskaart
 • Impulsbeleid beheersing gewelddadige radicalisering
 • Ambtenarenzaken: taalcertificaten voor de Federale Overheidsdiensten in de Duitstalige Gemeenschap
 • Overheidsopdracht voor de aankoop van precisie-lucht-grondgeleidingskits voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor FOD Mobiliteit: onderhoud CA-GEN licenties
 • Regels voor loopbaanonderbreking voor het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
 • Schorsing toekenning uitkeringen aan zelfstandigen binnen hechtenismaatregel
 • Internering en diverse bepalingen inzake justitie
 • Overlegcomité: inschrijving van een punt inzake controle en analyse van mariene gasolie
 • Overeenstemming met richtlijn preventie en herstel milieuschade
 • Ontwerp van begrotingsberaadslaging inzake kredietverstrekking: FOD Justitie en berging van de Flinterstar
 • Nationaal Rapport voor het universeel periodiek onderzoek van de VN Mensenrechtenraad
 • Geactualiseerde richtlijnen procedures voor Europese instanties
 • Varia