23 apr 2009 16:51

Agenda van de ministerraad van 24 april 2009

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Eigendomsoverdracht van monumenten aan het Vlaamse Gewest
 • Regie der gebouwen: verkoop en huur van onroerende goederen
 • Bijzondere loopbaan van de financiële medewerker bij de FOD Financiën en bij de Pensioendienst voor de overheidssector - tweede lezing
 • Federaal openbaar ambt: uitvoering van het sectoraal akkoord voor 2007-2008
 • Wijziging van de aanwijzing van regionaal directeur en hoofd van een penitentiaire inrichting bij de FOD Justitie
 • BTW-heffing op de huur en de verpachting van onroerende goederen voor havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens
 • Verbod van proeven op mensapen - tweede lezing
 • Tewerkstelling in de non-profitsector: inspanningen voor risicogroepen - tweede lezing
 • Statuut van de kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie - tweede lezing
 • BVBA voor starters - tweede lezing
 • Overeenkomsten van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen met laboratoria die fytopathologie uitvoeren en dierenziekten bestrijden
 • Aanzuivering van pensioenstelsels voor lokale besturen
 • Pensioenrechten gecoördineerde organisaties 
 • Uitvoering van de korting op de elektriciteitsfactuur - tweede lezing
 • Bijkomende informatie in jaarrekeningen van vennootschappen
 • Eerste deel van het programma 2009 van de leningen van staat tot staat
 • Deelname aan de vijfde algemene kapitaalsverhoging van de Aziatische ontwikkelingsbank
 • Deelname aan de antipiraterijoperatie ALLIED PROTECTOR in de Hoorn van Afrika

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.