24 dec 2010 12:25

Agenda van de ministerraad van 24 december 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Benoeming van een Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof
 • Dossiers van Regie der gebouwen
 • Naamswijziging van De Post naar bpost
 • Geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart verlengd van 5 tot 10
  jaar
 • Spoorwegen:
  • Sancties bij schending van de Europese verordening over de rechten en plichten van treinreizigers
  • Overgang naar de Ombudsdienst voor treinreizigers
 • Wijziging van de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Non-profitsector: verhoging van de dotaties van het fonds Sociale Maribel - tweede lezing
 • Tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector
 • Tegemoetkoming in opsporings- en vaccinatieprogramma's voor openbare instellingen
 • Voorlopige kredieten voor de openbare instellingen van sociale zekerheid
 • Verlenging van voorlopige RIZIV-nummers voor Franstalige
  kinesitherapeuten
 • Aanpassing van de wet tot oprichting van een Comité voor het toekennen
  van het Europese milieukeurmerk
 • Samenwerkingsakkoord voor de coördinatie van het beleid op het vlak van
  invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen
 • Binnenlandse Zaken: toekenning van subsidies aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone afsloten
 • Landsverdediging:
  • deelname aan operaties in 2011 en NRF in 2011-2013
  • deelname aan anti-terrorismeoperatie ACTIVE ENDEAVOUR en OCEAN
   SHIELD
  • B-FAST missies Cholera in Haïti en Overstromingen in Montenegro
 • Verlenging van de anti-crisismaatregelen

Na de ministerraad vindt u de persbercihten op www.presscenter.org en www.premier.be.