24 jun 2016 10:50

Agenda van de ministerraad van 24 juni 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Studentenarbeid: omzetting van aantal dagen naar aantal uren
 • Regie der Gebouwen: huren van een lokaal in Moeskroen voor de FOD Sociale Zekerheid
 • Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor werken aan de datacommunicatie-infrastructuur
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën
 • Wijziging van bepalingen voor de oprichting van nationale registers voor beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en voor gerechtsdeskundigen
 • Samenstelling en werking van de Commissie Binnenvaart
 • Volksgezondheid: noodzakelijke informatie voor de koppeling van de gegevens bij ambulante verstrekking tijdens de carensperiode
 • Wijziging van de medische verstrekkingen voor gastro-enterologie in de nomenclatuur
 • Toegang tot de data van de permanente steekproef van sociaal verzekerden voor de Stichting Kankerregister
 • Diverse bepalingen over gezondheid
 • Verschillende bepalingen ter bestrijding van terrorisme
 • Procedure voor de aflevering van afwijkende toelatingen tot invoer, uitvoer of doorvoer van invasieve uitheemse soorten verboden in de Europese Unie
 • Voorbereiding van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016
 • Gezamenlijke vergadering van de Belgische en de Luxemburgse regering (Gaïchel IX)
 • Varia