24 mrt 2023 11:42

Agenda van de ministerraad van 24 maart 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Openbaar ambt: brugdagen voor 2023
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Hernieuwing samenstelling van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling
 • Benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling
 • Overheidsopdracht voor het Nationaal Crisiscentrum
 • Steunregeling voor het verspreid goederenvervoer per trein
 • Toegankelijkheidsvoorschriften voor vervoersdiensten
 • Verdeling van het bedrag bestemd voor de fondsen voor wetenschappelijk onderzoek
 • Wettelijke verankering van een federaal plan voor armoedebestrijding
 • Buitenlandse Zaken: planning van civiele crisisbeheersingsmissies
 • Belgisch voorzitterschap van de EU: overdracht van kredieten naar de FOD Financiën
 • Belgische steun aan de vorming van de Beninese 'Garde Nationale'
 • Wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
 • Regelgevend kader voor bekwame helpers in de zorg
 • Energie: aanpassing van het capaciteitsvergoedingsmechanisme
 • Mogelijkheid tot opeenvolgende wijzigingen van de geslachtsregistratie
 • Koopkrachtpremie voor werknemers van bedrijven die goed presteerden in 2022 - Tweede lezing
 • Varia