24 sep 2015 10:58

Agenda van de ministerraad van 24 september 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in universiteiten en federale wetenschappelijke instellingen - tweede lezing
 • Overheidsopdracht voor de uitvoering van de campagne BELARE 2015-2016
 • Omzetting van twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten
 • Bestrijding tegen maritieme piraterij
 • Steun van Defensie aan de politie voor bewakingsopdrachten
 • Toegang verlenen aan bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister
 • Overheidsopdracht voor FOD Financiën: aanpassing STIPAD 1
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Vrijstelling van werknemersbijdragen in de sector van de zeesleepvaartsector en de sector van de baggerwerken op zee
 • Wijziging criteria arbeidsongevallenwet
 • Uitvoering van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties: beperkende financiële maatregelen
 • Diverse bepalingen inzake landbouw en leefmilieu
 • Advies van de regering over twee ontwerpbesluiten van de Waalse regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen
 • Varia