25 mrt 2021 16:06

Agenda van de ministerraad van 25 maart 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via elektronische procedure plaatsvindt.

 • Dossiers over de Regie der Gebouwen
 • Aanwijzing leden adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie
 • COVID-19: niet-structurele verhoging van de personeelskredieten van het RSVZ
 • Dotatie 2021 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren
 • Federaal actieplan: mentale veerkracht op het werk
 • COVID-19: verhoging plafond van de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers in essentiële sectoren
 • Tijdelijke derdebetalersregeling voor het voorschrijven of toedienen van griepvaccins
 • Wijziging in de regels van boetes voor overtredingen betreffende de doorvoer van afvalstoffen
 • Financiën: omzetting en tenuitvoerlegging van diverse Europese verordeningen
 • Wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek - tweede lezing
 • COVID-19: verlenging aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen
 • Brexit: wijziging wat betreft de verplichting houder te zijn van een beroepskaart
 • Harmonisering van de elektriciteits- en gaswetten met het Europese energiebeleid
 • Werking van de Nationale Loterij en verdelingsplan van de subsidies voor 2020
 • Lancering van dienstenconcessie voor de bezorging van erkende kranten en tijdschriften
 • Varia