25 okt 2018 10:24

Agenda van de ministerraad van 25 oktober 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie
 • Benoeming van de leden van het zesde mandaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
 • Lancering van een overheidsopdracht voor de levering van ziekenwagens voor diverse openbare diensten
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2018
 • Werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en instelling van een winstpremie voor de werknemers
 • Invoeging van een boek over goederen in het nieuw Burgerlijk Wetboek - Tweede lezing
 • Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 'Bewijs' - Tweede lezing
 • Bepaling van de risicosectoren voor de Limosa-melding
 • Instemming met een raadsbesluit in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen
 • Instemming met de overeenkomst en het protocol tussen België en Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting en belastingsontduiking
 • Instemming met tijdelijke economische partnerschapsovereenkomsten tussen Ivoorkust en Ghana, en de EU
 • Instemming met twee overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Mali en Ivoorkust
 • Instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen België en Senegal
 • Varia