25 apr 2013 22:00

Agenda van de ministerraad van 26 april 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op  www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be. U kunt voortaan de persconferentie van de federale regering na de ministerraad live volgen op het youtube-kanaal van de Eerste Minister.

 • Ontwerp van rondzendbrief begroting 2014
 • Nieuw mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole
 • Federaal investeringsprogramma 2013
 • Afdeling Bestuurszaken Raad van State grondig hervormd
 • Geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart van 5 tot 10 jaar verlengd
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Sociale Zekerheid
 • Studie over de vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica
 • Overheidsopdracht voor Fedict
 • Actieplan 2013 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 • Verwijzingen naar meldingsplicht gedetacheerde stagiairs geschrapt
 • Gelegenheidsarbeid in de horecasector
 • Werkgeversbijdragen in hotelsector verlaagd
 • Gebruik van de 800 MHz-band voor elektronische communicatiediensten - tweede lezing
 • Omzetting van de ITS-richtlijn
 • Strategische veiligheids-, preventieplannenplannen en gemeenschapswachten verlengd
 • Uitvoering van de wet over de civiele veiligheid op het vlak van de hulpverleningszones
 • Aanpassing van de wet voor de strijd tegen handel en vervaardiging van verdovende middelen
 • Sociale uitkeringen aangepast aan de welvaart in 2013-2014
 • Bijdrage stappenplan Europees strategisch forum voor onderzoeksinfrastructuren
 • Opvolging van het Federaal plan armoedebestrijding
 • Hervorming Belgische spoorwegen
 • Opleidingsopdracht van Defensie in Kindu (Congo)
 • Overeenkomst tussen België en China voor het vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking 
 • Stabiliteitsprogramma 2013-2016
 • Hervormingsprogramma 2013