25 feb 2010 16:00

Agenda van de ministerraad van 26 februari 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Regie der Gebouwen: uitbreiding van het justitiepaleis in Luik
 • Personeel openbaar ambt: overgangsbepaling voor de invoering van niveau A bij de FOD Financiën
 • Fietsvergoeding voor ambtenaren verhoogd
 • Bedragen voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas voor 2010
 • Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
 • Tewerkstelling: werkkaart voor jonge laaggeschoolde werkzoekenden
 • Werkgelegenheid: tewerkstelling werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid
 • Administratieve vereenvoudiging: invoering van de elektronische maaltijdcheque
 • Harmonisering van de Europese wetgevingen voor consumentenkrediet
 • Landsverdediging: deelname van een Belgische militair in het kader van de NAVO-steun aan de Afrikaanse Unie
 • Eerste deel van het programma 2010 van de leningen van staat tot staat
 • Financiering B-fast operatie in januari in Haïti en Albanië
 • Financiering van een project van de preventieve diplomatie
 • Verdrag tussen België en Nederland voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van belastingontduiking
 • Overeenkomst met Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, VJRM, Moldavië, Montenegro, Servië en Kosovo
 • Toekenning van rechtshulp en uitbreiding zaakschade in geval van geweld tegen politieagenten
 • Dossier geluidsoverlast op Brussels Airport  

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.