25 jun 2009 16:08

Agenda van de ministerraad van 26 juni 2009

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

 • Coperfin 2009 - fase B: moderniseringsprogramma van de FOD Financiën
 • Benoeming van de directeur-generaal Operationele diensten bij de Regie der Gebouwen
 • Omzendbrief over de aankoop en leasing van het wagenpark van federale overheidsdiensten
 • Overheidspersoneel:
  • verminderde prestaties om medische redenen
  • gecertificeerde opleidingen voor het overheidspersoneel
  • verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten tot 30 juni 2010
 • Gebruik van talen in bestuurszaken: reglementering van de taalexamens van SELOR
 • Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
 • Omzetting van Europese richtlijnen over de spoorwegen
 • Aanpassing van de btw op basis van Europese richtlijnen
 • Roerende voorheffing: aanpassing van het wetboek van de inkomstenbelasting
 • Tussenkomst in de intrest van leningen voor energiebesparende uitgaven - tweede lezing
 • Commissie voor de normalisatie van de boekhouding van de openbare instellingen van sociale zekerheid 
 • Aanpassing van de sociale zekerheid van huisartsen in opleiding
 • Wetsontwerp houdende sociale bepalingen
 • Wijziging van de reglementering van de dienstencheques - tweede lezing
 • Toegang tot de arbeidsmarkt van kandidaat-vluchtelingen - tweede lezing
 • Tewerkstelling in tijden van crisis: definitie van 'onderneming in moeilijkheden'
 • Openingsuren van de erkende ondernemingsloketten
 • Zelfstandigen met financiële problemen komen tijdelijk in aanmerking voor de sociale verzekering in geval van faillissement
 • Evaluatie van het federale aankoopbeleid van emissiekredieten
 • Productenplan 2009-2012 
 • Uitvoering van de wet die de bijmenging van brandstoffen met
  biobrandstoffen verplicht maakt
 • Internet-voor-iedereen: lancering van start2surf@home-pakketten
 • MONUC: zending van een detachement C-130 
 • Europese raad van 18 en 19 juni 2009: conclusies van het Tsjechische voorzitterschap
 • Goedkeuring van resolutie 596 van de raad van gouverneurs van de Internationale Bank voor de Wederopbouw en Ontwikkeling
 • Internationaal verdrag voor de bestrijding van olieverontreiniging
 • Internationaal verdrag voor de bescherming tegen gedwongen verdwijning

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.