25 nov 2021 18:37

Agenda van de ministerraad van 26 november 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Bepalingen inzake elektronische factureringen
 • Overheidsopdracht ten behoeve van de FOD Economie en de FOD Financiën
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdrachten voor Fedasil
 • Raad van State: wijziging in de regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak
 • COVID-19: wijzigingen in het koninklijk besluit inzake de toekenning van een uitzonderlijke tegemoetkoming aan de ziekenhuizen
 • Hervedeling van de universitaire bedden voor de UCL die zich bevinden in de site Mont Godinne 
 • Infrabel: aanvullende subsidie voor acties voor het ecologisch beheer van spoorbermen
 • Zelfstandigen: verhoging van de moederschapsuitkering
 • Hervorming van het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen
 • Verhoging van de tegemoetkoming in de personeelskosten van de OCMW's
 • Overstromingen: mogelijkheid om een installatiepremie toe te kennen aan personen die opnieuw dakloos geworden zijn
 • Overheidsopdracht voor Beliris
 • Goedkeuring van het Nationaal Actieplan in de strijd tegen gendergerelateerd geweld (2021-2025)
 • Detachering van een Belgische expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding
 • Voorontwerp van programmawet - tweede lezing
 • Diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding
 • Responsabilisering van de werknemers in het kader van de “Terug-naar-werken-trajecten”
 • Pensioenen: wijziging van diverse bepalingen betreffende de overgangsuitkering
 • Verenigingswerk
 • Belgische deelname aan de 36e universele tentoonstelling te Osaka – Kansai (Japan)
 • Creatie opvangplaatsen asiel te Marcinelle
 • Varia