26 jan 2010 14:24

Agenda van de ministerraad van 27 januri 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu: vertegenwoordiging van de regering in de multipartitestructuur
 • Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden: verdeling in taalkaders van betrekkingen personeelsplan Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
 • Werving van militairen van het actief en reservekader van de Krijgsmach
 • Benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Fedecso
 • Tussenkomst in de collectieve hospitalisatieverzekering voor
  personeelsleden van federale overheidsdiensten
 • Inkomstenbelasting: actualisatie van lijst met landen met gunstig fiscaal tarief
 • Inkomstenbelasting: lijst van landen zonder of met lage belasting
 • Avenant bij de overeenkomst over de levering van pandemievaccins tegen griep
 • Voorafgaande aangifte van korte tewerkstelling in socioculturele sector
  voortaan elektronisch
 • Aanwijzing van een seconded national expert bij Eurojust
 • Verduidelijking van de voorrechten en de immuniteiten:
  • verbindingsbureau van het IMF in Brussel
  • coördinatiebureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom
  • Project-office van International Oceanographic Data and Information Exchange
  • Verbindingsbureau van UNIDO in België
  • Vestiging van Eurocontrol in Brussel
  • Internationaal Comité voor Militaire Geneeskunde
 • Opening van een apotheek op de zetel van de NAVO in Brussel

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.