26 mrt 2015 18:52

Agenda van de ministerraad van 27 maart 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap
 • De uitvoering van "gender mainstreaming" op het federale niveau
 • Overdracht van personeelsleden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar de gewesten
 • Overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest
 • Verkoop van een terreinstrook op de site van het Engelandplateau - Ukkel
 • Verlenging onderhoudscontract platform "CRM-multikanaal dienstverlening-Infofin"
 • Omzetting in Belgisch recht van de richtlijn van het Europees Parlement inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken
 • Activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen
 • Diverse bepalingen wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie
 • Oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad
 • Aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen
 • Aanpassing aan de welvaart van de minimum overgangsuitkering
 • Aanpassingen van de moederschapsuitkering en de uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bij invaliditeit voor samenwonende zelfstandigen
 • Aanpassing van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen
 • Goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF)
 • Wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven
 • Versterken van de operationele capaciteiten van de 31e Congolese Rapid Reaction Brigade (31 COD RR Bde)