27 nov 2020 08:01

Agenda van de ministerraad van 27 november 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt. 

 • Wijzigingen aan de statuten van bpost

 • Overheidsopdracht: ICT-licenties voor FOD Justitie

 • Overheidsopdrachten voor Defensie

 • Overheidsopdracht voor het onderhoud van de Mercure-licenties voor de geïntegreerde politie

 • Overheidsopdracht voor de schoonmaak van het gebouw van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

 • Betalingsmodaliteiten van de monopolierente van de Nationale Loterij voor 2020

 • COVID-19: tariefsysteem van de luchthaven Brussel-Nationaal

 • Financiën: technische wijzigingen aan verschillende Wetboeken - tweede lezing

 • Financiering en modaliteiten voor de solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren

 • COVID-19: steunmaatregelen op vlak van sociale zekerheid en vrijwilligerswerk

 • Zelfstandigen: berekening van de onderbrekingsuitkering voor mantelzorgers

 • Kandidaten voor de verkiezing van een nieuwe rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

 • Financiën: bepalingen inzake gezinsfiscaliteit en de stopzetting van het permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie

 • Diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen
 • Diverse bepalingen inzake Justitie
 • Varia