27 sep 2013 12:31

Agenda van de ministerraad van 27 september 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Vakbondsstatuut aangepast aan de evolutie van de openbare diensten
 • Overheidsopdracht voor de federale politie
 • Zelfstandig beheer van de rechterlijke organisatie - tweede lezing
 • Statuut van mandaathouders in de openbare sector aangepast - tweede lezing
 • Meer informatie over elektronische communicatiediensten en omroepdistributiediensten
 • Regeling van de verzekeringssector
 • Wetsontwerp implantaten: een totale traceerbaarheid van de medische hulpmiddelen - tweede lezing
 • Verdere informatisering van de gezondheidszorg: gebruik SIS-kaart wordt afgebouwd
 • Derdebetalersregeling voor vervoerskosten dringende medische hulp voortaan geregeld via overeenkomst
 • Vereenvoudiging van globale overdracht van volmachten tussen erkende sociale secretariaten
 • Inwerkingtreding van de wet op de uitoefening van het beroep van landmeter-expert
 • Oprichting van een netwerk van federale armoedeambtenaren