28 apr 2017 11:10

Agenda van de ministerraad van 28 april 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Algemene uitvoeringsregels voor de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten - Tweede lezing
 • Plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren
 • Goedkeuring van het Nationaal Cybernoodplan
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Regie der gebouwen: Verlenging van het huurcontract voor een gebouw voor de federale politie in Machelen
 • Overheidsopdracht: levering van kantoormeubilair voor de federale overheidsdiensten
 • Overheidsopdracht: hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten
 • Bepalingen over "mystery shopping" door controleambtenaren van de Economische Inspectie
 • Verhoging van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof
 • Vaststelling van de voorwaarden en regels voor de derdebetalersregeling
 • Akteneming van de nationale strategie inzake duurzame ontwikkeling
 • Steunbeleid van België aan SHAPE
 • Memorandum of understanding tussen de NAVO en België betreffende de samenwerking inzake cyberdefensie
 • Voorbereiding van de Europese Raad van 29 april 2017
 • Richtlijnen voor de voorafbeelding van de Begroting 2017, 2018 en 2019
 • Varia