28 jan 2022 08:54

Agenda van de ministerraad van 28 januari 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Regeling betreffende de medewerkers van voormalige regeringsleden

 • Overheidsopdracht betreffende de aankoop van informaticalicenties voor de federale politie

 • Rijksregister: vereffening van de openstaande schulden in 2020

 • Financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2021

 • Wijzigingsclausules aan de overeenkomst met de bandagisten en de orthopedisten

 • Gezondheidszorg: optimalisering van de verhoogde tegemoetkoming voor de kwetsbare doelgroepen

 • Regelgeving betreffende de accreditering van tandheelkundigen

 • Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor 2021 en 2022

 • COVID-19: vrijstelling van de professionele stage voor klinische psychologen en klinische orthopedagogen

 • Federaal Actieplan administratieve vereenvoudiging 2022-2024

 • Aanpak voor de restitutie van voorwerpen in het kader van het koloniale verleden

 • Overeenkomst tussen België en de NAVO betreffende het tijdelijk personeel

 • Instemming met de overeenkomsten met Nederland en het Verenigd Koninkrijk inzake de uitwisseling en de bescherming van geclassificeerde informatie

 • Belgische operationele inzet binnen Europa in 2022

 • Belgische bijdrage aan de operaties in Afrika in 2022

 • NAVO Strategic Level Report 2021

 • Hervorming van de wetgeving inzake de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

 • Bijkomende maatregelen voor de land- en tuinbouwsector in het kader van de coronacrisis zoals bv. de verhoging van het aantal dagen voor gelegenheidswerk

 • Bekrachtiging nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen
 • Bekrachtiging nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen
 • Amendement op Vaccine Purchase Order met Pfizer-BioNTech
 • Varia