27 mei 2010 20:02

Agenda van de ministerraad van 28 mei 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Overheidsopdracht: gunning van een overheidsopdracht voor de levering van kaliumjodidetabletten
 • Hulpdiensten: aanpassing van de opleiding van de leden van de civiele veiligheid
 • Ontslag van een lid van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Regie der Gebouwen: rechtbank van Koophandel van Brussel en Scheldekop in Oudenaarde
 • Deelname van de FOD Justitie en Fedict aan het e-justiceproject van de Europese Unie
 • Overheidsopdrachten voor de levering van water aan kwartieren van Defensie
 • Wijziging van de statuten van Belgacom
 • Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen - tweede lezing
 • Kaderrichtlijn water en kaderrichtlijn mariene strategie - tweede lezing
 • Vaststelling van het globale budget 2010 voor de verstrekkingen farmaceutische specialiteiten
 • Verzekering geneeskundige verzorging: verhoogde tegemoetkoming ook voor eenoudergezinnen en langdurig werklozen
 • Attractiviteitsplan van het geneeskundig beroep
 • Wapenwet: opspoorbaarheid van vuurwapens
 • Dertiende jaarverslag van de Intergouvernementele preventiecel
 • Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
 • Ontbinding van de West-Europese Unie
 • Verslag over de efficiëntie en de doeltreffendheid van de middelen die de BIO vastlegde voor de ontwikkelingslanden 

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.