28 nov 2013 10:41

Agenda van de ministerraad van 28 november 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.premier.be en www.belgium.be.

 • Oprichting van de Dienst voor bijzondere socialezekerheidsstelsels
 • Administratieve vereenvoudiging: hergebruik van gegevens door federale overheidsdiensten
 • Vereenvoudiging van de bepalingen voor het rijkspersoneel
 • Hervorming van de politie
 • Bestrijding van discriminatie tegenover transgenderpersonen
 • Hervorming van de NMBS-groep - human resources
 • Hervorming van de NMBS Holding, Infrabel en NMBS
 • Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel
 • Bevrachting en prijsvorming in de binnenvaart
 • Wijziging van de reglementering met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Dienst van algemeen economisch belang: bedeling van kranten en tijdschriften
 • Gedeeld gebruik van antennesites
 • Vooronwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid
 • Maatregelen voor de consolidatie van de financiële activa van de overheid
 • Fraudebestrijding: juridische constructies
 • Strijd tegen sociale dumping en geïntegreerde fenomeenbestrijding
 • Oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning
 • Overeenkomst met Bahrein voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van belastingontduiking