28 okt 2022 08:54

Agenda van de ministerraad van 28 oktober 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Asielcrisis: inzet van de Special Federal Forces
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • ICT-overheidsopdracht voor het Nationaal Crisiscentrum
 • Amendementen vereist voor de hervorming van de Nationale Veiligheidsoverheid
 • Uitvoering van de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat
 • Beperking van de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 • Wetboek van economisch recht: regelgeving voor de schulden van de consument
 • Hervorming van de fiscaliteit op de energiefactuur
 • Verhoging van het plafond van het aantal uren studentenarbeid per jaar
 • COVID-19: verhoging jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers
 • Uitsluiting van de loonmatigingsbijdrage voor de maatwerkbedrijven
 • Financiering 2022 van het Federaal Kenniscentrum
 • Goedkeuring van het reglement van de Orde van architecten
 • Bepaling van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut der zelfstandigen voor 2022
 • Subsidie voor klimaatneutrale staalproductie
 • Tijdelijke solidariteitsbijdrage van de aardoliesector
 • Tweede federale elektriciteits- en gaspremie
 • Vastlegging van de bedragen voor de fondsen beschermde klanten aardgas en elektriciteit
 • Financiering van de levering van elektriciteit en aardgas voor beschermde residentiële afnemers
 • Energie: verlenging sociaal tarief voor beschermde residentiële afnemers
 • Halfjaarlijks verslag Herstel- en Investeringsplan
 • Nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie
 • Middelen Europees voorzitterschap
 • Oprichting studiecommissie voor overheidsinvesteringen
 • Winteropvang
 • Auteursrechten hervorming sociale zekerheid
 • Depenalisatie hulpverleners drugskamers
 • Varia