28 apr 2011 19:44

Agenda van de ministerraad van 29 april 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Eigendomsoverdracht van de federale staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Administratief reglement van de Regie der Gebouwen
 • Dossiers van de regie der Gebowuen
 • FOD Justitie: masterplan gevangenissen
 • Strategisch plan voor de co√∂rdinatie van de fraudebestrijding
 • FOD Justitie: centrale autoriteit voor de onderhoudsverplichtingen
 • Overheidsopdrachten voor landsverdediging
 • Ruimtelijke informatie: omzetting van de Europese richtlijn INSPIRE
 • Raad van state
  • Publicatie van de arresten en beschikkingen van niet-toelaatbaarheid van de Raad van State
  • Behandeling van vertrouwelijke stukken door de Raad van State
  • Bestuursrechtspraak¬†
 • Erkenning als algemene ramp
 • Wijziging van het Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen
 • Bescherming van kerncentrales en kernmateriaal
 • Wetenschappelijke raad voor ioniserende stralingen bij het Federaal
  Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Benoeming van de Hoge Raad voor Vrijwilligers
 • Versoepeling van de studentenarbeid
 • Tewerkstelling
  • Vaststelling van de risicogroepen
  • Aanvraag van UZ-Gent voor de toepassing van onderbreking beroepsloopbaan
 • Landsvedediging: operationele inzet in 2011
 • Financiering van initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.