29 jan 2009 10:31

Agenda van de ministerraad van 29 januari 2009

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Vertegenwoordiging van de regering in de Interministeriële conferenties 
 • Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling
 • Overheidsopdrachten voor de Federale politie 
 • Afbakening van de hulpverleningszones voor de civiele veiligheid - tweede lezing
 • Wijziging bedrijfsvoorheffing in geval van tijdskrediet 
 • Akkoorden over het internationaal wegvervoer met Albanië, Kazachstan en de Russiche Federatie 
 • Relanceplan: 
  • economische herstelwet - tweede lezing
  • maandelijkse teruggave van BTW-belastingtegoed
  • BTW-verlaging voor de stimulering van woningbouw
  • Uitvoering van het sociale luik van het relanceplan - tweede lezing 
  • Herstructurering van bedrijven - tweede lezing 
  • Invoering van ecocheques voor de aankoop van ecologische producten en diensten - tweede lezing
  • Minnelijke invordering van schulden door deurwaarders - tweede lezing
  • Aanpassing van rentes en uitkeringen voor arbeidsongevallen - tweede lezing 
  • Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen - stijging van het netto salaris van werknemers
  • Inspanningen voor personen uit de risicogroepen en voor de actieve begeleiding en opvolging van werklozen - tweede lezing

Na de bespreking in de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.