29 mrt 2012 11:27

Agenda van de ministerraad van 29 maart 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen.
Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Optifed-programma in de federale openbare diensten
 • Quotum op basis van geslacht voor hoge ambtenaren en managers in de openbare diensten
 • Wijziging van de opdracht van Fedict
 • Begrotingsfonds voor grondstoffen
 • Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken
 • Overheidsopdracht voor de geïntegreerde politie
 • Overheidsopdracht voor een biometrische Public Key Infrastructure voor elektronische verblijfskaarten
 • Hernieuwing van de raad van bestuur en van het bestendig comité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
 • Aanwijzing van de regeringscommissarissen in de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
 • Overheidsopdrachten voor Landsverdediging
 • Voorontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen
 • Collectief beheer van beleggingsportefeuilles - tweede lezing
 • Samenwerkingsakkoord met Vlaanderen over zendantennes
 • Diverse bepalingen inzake energie
 • Omzetting van een Europese richtlijn over geneesmiddelenbewaking voor menselijk gebruik
 • Fondsen voor het fundamenteel onderzoek
 • Alternatieve financiering van de sociale zekerheid in 2012
 • Sociale bemiddeling in de openbare sector
 • Structurele maatregelen voor de opvang van asielzoekers
 • Landsverdediging: drugbestrijdingsoperatie aan boord van een Nederlands fregat
 • Instemming met diverse overeenkomsten van de BLEU over de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen