28 mrt 2024 17:46

Agenda van de ministerraad van 29 maart 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Onderhoud van de Tarbel2-toepassing van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen
 • Overheidsopdracht voor diverse diensten inzake informatieveiligheid voor de federale overheid
 • Regelgeving inzake de samenstelling en de werking van het beheerscomité van de DABS
 • Beliris: aanleg van een fietspad aan de Lambermontlaan
 • Verhuur van een ruimte bij de Nationale Bank van België voor de Koninklijke Munt van België
 • Regie der Gebouwen: verlenen van een erfpacht voor een perceel grond in Tongeren
 • Erfpacht voor een ontspanningspaviljoen voor senioren in het Jubelpark in Brussel
 • Hervorming van het boekhoudplan voor de federale staat
 • Uitbreiding toepassingsgebied van flexi-jobs in de Duitstalige Gemeenschap
 • Administratiekosten aan de verzekeringsinstellingen voor 2024
 • Diverse bepalingen inzake drugs
 • Financiering van ziekenhuizen voor de opslag, distributie en toediening van COVID-19 vaccins
 • Aanpassing bevoegdheden van de basisverpleegkundige
 • Bepaling van bevoegdheden verpleegkundig specialist
 • Beheer van de nucleaire passiva
 • Verduidelijkingen inzake mechanismen ter bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
 • Bevoegdheden van de Europese grens- en kustwacht op het Belgisch grondgebied - Tweede lezing
 • Bepaling operationele zones van de Europese grens- en kustwacht op het Belgisch grondgebied
 • Uitrol controle- en verificatiesysteem voor diamanten
 • Bijkomende financiering van hulp aan Oekraïne via SPUR
 • Financieringskader voor humanitaire steun aan Oekraïne
 • Financiële steun aan het Humanitaire Fonds in Oekraïne (UHF)
 • Financiering van het humanitaire project “ICRC activities in Ukraine”
 • Wet noodplanning en crisisbeheer
 • Aanwijzing voorzitter Federale Politieraad
 • Zelfstandige medewerkers digitaal platform
 • Uitbreiding flexi-jobs naar kinderopvang, onderwijs en publieke sport- en cultuursector in de Duitstalige Gemeenschap
 • Vrijwillige dienst van collectief nut defensie
 • Varia