28 mei 2009 13:00

Agenda van de ministerraad van 29 mei 2009

De ministerraad kan de agenda wijzigen - niet voor publicatie.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - niet voor publicatie.

 • Federaal expertisecentrum gezondheidszorg: benoeming van de leden van de raad van bestuur 
 • Mobiliteit van ambtenaren: graden en weddeschalen die gelijkwaardig zijn in de federale, gemeeschaps- en gewestelijke overheidsdiensten vastgelegd - tweede lezing
 • Uitbreiding van de ontwikkelcirkels tot Defensie 
 • Vorming van een interdepartementale coördinatiegroep voor de toepassing  van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie
 • Verlenging van de overgangsperiode met één stage voor de opleiding tot bevordering tot hoofdcommissaris van politie
 • Beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost - tweede lezing
 • Benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de
  prijsobservatie en -analyse
 • Overheidsopdracht voor de eID-ticketing van de Belgische spoorwegen
 • Voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen
 • Toezicht op de financiële sector: aanpassing van de staatswaarborg voor financiële instellingen
 • Tussenkomst in de intrest van leningen voor energiebesparende uitgaven
 • Uitvoering van het wetsontwerp met tewerkstellingsmaatregelen in tijden van crisis
 • Werking opleidingsfonds dienstencheques verbeterd
 • Recht op verhoogde tegemoetkoming en OMNIO-statuut aangepast aan de welvaart
 • Jaarlijkse kinderbijslag voor kinderen van zelfstandigen tussen 18 en 24 jaar verhoogd
 • Twaalfde jaarverslag van de Intergouvernementele preventiecel
 • Bijdragen aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten tijdelijk verlaagd
 • Stand van zaken van het KMO-plan
 • Goedkeuring van de opvolgingstabel van het Federaal Plan Armoedebestrijding
 • Actieplan 2009-2012: federale bijdrage tot de strijd tegen de luchtvervuiling
 • Regeling van de privé-radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen
 • Juridisch kader voor de toepassing in België van de Europese voorschriften inzake betalingsdiensten
 • Overeenkomst et Mauritius: wederzijdse bijstand op het gebied van douane
 • Overeenkomst met Chili: vermijden van dubbele belasting en ongaan van belasting
 • Belgacap: aanvullende kredietverzekering met staatswaarborg 

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.