29 mei 2015 11:16

Agenda van de ministerraad van 29 mei 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Dienstencontract met Belga nv voor de levering van mediadiensten
 • Beliris: bestellingen in het kader van de studieopdracht voor de uitbreiding naar het noorden van de Brusselse metro
 • Wijzigingen van het tarief van de consulaire rechten
 • Mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid verlengd
 • Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken
 • Diverse bepalingen Volksgezondheid
 • Diverse bepalingen Sociale Zaken
 • Wijziging van het globaal budget 2015 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen
 • Federaal Plan voor KMO's en ZElfstandigen - Stand van zaken
 • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel -Nationaal en tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn vergunning van spoorwegonderneming & Ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van het bedrag en de wijze van storting van de retributie tot dekking van de kosten van het toezichthoudende orgaan
 • Automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden
 • Deelname van een expert van de Belgische federale politie aan de VN-missie in Somalië
 • Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie over deeltijdse arbeid
 • Overeenkomst over een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en Georgië
 • Overeenkomst tussen België en Luxemburg over de uitwisseling en bescherming van geclassificeerde informatie
 • Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en Israël
 • Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid
 • Varia