29 okt 2021 08:46

Agenda van de ministerraad van 29 oktober 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof
 • Overbruggingsovereenkomst voor de uitbating van het restaurant en de cateringdiensten in het IPC
 • FOD Buitenlandse Zaken: overheidsopdracht betreffende cyberveiligheid
 • Overheidsopdracht voor de levering van petroleumproducten voor de opslagtanks van de overheidsdiensten
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Federale politie: wijzigingsclausule betreffende de meerjarige terbeschikkingstelling van IT consultants
 • Overheidsopdracht betreffende BE-Alert
 • Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor de aanstelling van energieauditeurs
 • Verhuis van de FOD Financiën naar North Galaxy en herhuisvesting van de Federale Politie in de Financietoren
 • F.R.V.: afwijking van de wet betreffende de bevordering van de genderdiversiteit in organen met adviserende bevoegdheid
 • Wijziging betreffende de cumul van onderbrekingsuitkeringen met de inkomsten voortvloeiend uit een politiek mandaat
 • COVID-19: voorlopig saldo van de compensaties voor NMBS en Infrabel voor 2021
 • Gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn Covered Bonds
 • Registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken
 • Uitvoering van het actieplan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie
 • Uitvoering van de Europese verordening betreffende diergeneesmiddelen
 • Diverse bepalingen op vlak van landbouw en veiligheid van de voedselketen
 • COVID-19: verlenging van de schorsing van de antimisbruikbepaling in het kader van arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen
 • Masterplan met het oog op humane detentie III: evaluatie en dringende projecten
 • Opschorting van de bijdrage aan het Kyotofonds in 2022
 • Federale waterstofvisie en -strategie
 • Gunningsdossier en protocolakkoord betreffende het geïntegreerd beheer en de exploitatie van het onderzoeksschip Belgica
 • 19e wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
 • Vrijwillige bijdrage van België aan het Internationaal Energieagentschap
 • Wijziging wet klein verlet vaccinatie
 • Federale politie: hergroepering van verschillende diensten op de site van Vottem
 • Maatregelen tegen de hoge energieprijzen 2021
 • Varia