02 apr 2009 16:00

Agenda van de ministerraad van 3 april 2009

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Opleiding voor treinbestuurders en treinpersoneel - tweede lezing
 • Uitbreiding van het Fedcom-project voor de boekhouding van de federale overheid
 • Regeling van de overdracht van personeel van belastingsdiensten - tweede lezing
 • Herverdeling van de arbeid in de openbare sector
 • Aanpassing van de wetgeving over de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector
 • Kinderbijslag voor bepaalde categorieën van overheidspersoneel 
 • Bewijzen van taalkennis in bestuurszaken
 • Overheidsopdracht voor FOD Buitenlandse Zaken 
 • Overheidsopdrachten voor Defensie 
 • Overheidsopdracht in verband met elektronisch toezicht als wijze van
  strafuitvoering
 • Organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie voor de functie 'verkeer'
 • Aanduiding vzw die dotatie SP.a ontvangt
 • Goedkeuring en publicatie van internationale verdragen over de scheepsvaart
 • Beperking van het cabotagevervoer
 • Forfaitaire beroepskosten bij de berekening van inkomstenbelastingen
 • Erkenning van wetenschappelijke instellingen voor de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
 • Hervorming vennootschapsrecht: BVBA voor starters
 • Tussenkomst van de RSVZ in de kosten van de gezondheidszorg
 • Regeling van de financiële implicatie van de sociale akkoorden voor 2000 en 2005 op het vlak van de gezondheidszorg
 • Financiering van het peterschap in ziekenhuizen en het bijkomende verlof voor personeelsleden ouder dan 50 jaar
 • Jongerenbanenplan: goedkeuring van de projecten van de gemeenschappen en de gewesten in het kader van het Jongerenbanenplan van het Generatiepact
 • Vereenvoudiging banenplannen 
 • Bekrachtiging van de herstructurering van het Fonds voor spoorweginfrastructuur
 • Uitbreiding van de taken van de Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren
 • Vervoer van gasachtige producten
 • Onafhankelijkheid van de netbeheerders en corporate governance - tweede lezing
 • Nationaal Klimaatplan van België 2009-2012 inventaris van de maatregelen 
 • Belgische deelname aan 'Brede aanpak'  in het kader van het kernfusieprogramma ITER
 • Inzet van militairen in het kader van de B-FAST operatie in Gaza
 • Financiering Belgisch voorzitterschap EU 
 • Samenwerkingsakkoord Benelux 
 • Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
 • Exportkrediet voor de levering van bussen aan Jamaica door VDL Jonckheere

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.