02 dec 2021 19:31

Agenda van de ministerraad van 3 december 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse              
 • Weging van de functie van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de RJV      
 • Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de HZIV
 • Vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het FAVV
 • Arbeidsrechtelijke gevolgen voor niet-gevaccineerde gezondheidszorgbeoefenaars              
 • Overheidsopdracht voor Defensie          
 • Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2021      
 • Wijzigingen betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik
 • Verderzetting sociaal akkoord omtrent intern compensatiefonds voor de diamantsector 
 • Aanpassing van het regelgevend kader van de coronapremie     
 • Invoering van een nieuwe COVID-code in de lijst van beroepsziekten - tweede lezing    
 • Bepalingen betreffende de financiering van de Belgische luchtvaart in 2022       
 • Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol             
 • Sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en gas
 • Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2022        
 • Essentiële diensten voor het vervoer over wateren toegankelijk voor zeeschepen
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en Frankrijk inzake het vervoer van lijken over land
 • Hervorming RSZ-regime voor betaalde sportbeoefenaars
 • Prijs van de arbeid voor personen met een handicap
 • Steun voor NMBS en Infrabel in het eerste kwartaal 2022 als gevolg van de COVID-19-pandemie
 • Varia